Největší stk v Brně
bez objednání

+420 547 212 884 nebo +420 547 212 875

Změny STK sportovních a historických vozidel od 1.9.2023

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 432/2022 Sb., která mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“) a také nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 355/2006Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „vyhláška č. 355/2006 Sb.“). Pro historická a sportovní vozidla se nově upravuje následující.

 • „Rozvolnění“ místní příslušnosti (§ 79a odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.): Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje, s výjimkou Středočeského kraje, kde vede registr historických a sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností podle věty první. Registraci historických a sportovních vozidel tedy vykonávají „dosavadní“ úřady, ale bez respektování místní příslušnosti žadatele.
 • Dosavadní druhý stupeň testování krajskou testovací komisí se nahrazuje technickou prohlídkou historického vozidla ve stanici STK a tuto lze provést až po úspěšném ověření (testování) vozidla na historickou původnost (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.).
 • Změna lhůty platnosti testování vozidla na historickou původnost ze 2 na 5 let (§ 79b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.) a lhůty technické prohlídky historického vozidla, která platí po dobu platnosti výsledku testování (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.). Platnost testování a výsledek technické prohlídky ověří a vyznačí místně příslušný úřad do průkazu historického vozidla při jeho vydání (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 355/2006 Sb.). Výsledek technické prohlídky vyznačí stanice STK, v případě, že průkaz historického vozidla byl již vydán (§ 79b odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.).
 • historického vozidla, u kterého ověření (testování) vozidla na historickou původnost bylo provedeno přede dnem 1.9.2023, je výsledek tohoto testování platný po dobu 24 měsíců ode dne jeho provedení a po tuto dobu se provedení technické prohlídky historického vozidla nevyžaduje (čl. II bod 5. zákona č. 432/2022 Sb.).
 • silničního vozidla, u kterého ověření (testování) vozidla na historickou původnost podle § 79c zákona č. 56/2001 Sb. bylo provedeno přede dnem 1.9.2023, je výsledek tohoto testování platný po dobu 5 let ode dne jeho provedení (čl. II bod 6. zákona č. 432/2022 Sb.).
 • Protokoly s kladným výsledkem testování vozidla na historickou původnost bude právnická osoba, která je dle zákona č. 56/2001 Sb. oprávněna k testování historických vozidel, vkládat do informačního systému technických prohlídek (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb.) a tyto protokoly tak budou k dispozici i u nás v STK Brno.
 • Registrace historického vozidla bude na úřadu možná na základě předložení protokolu o platném a úspěšném ověření (testování) vozidla na historickou původnost a protokolu o technické prohlídce historického vozidla (§ 79a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.).
 • Pro sportovní vozidla se změnou zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 355/2006 Sb. nemění ani podmínky testování ani registrace. Jen je shodně s historickými vozidly umožněna registrace sportovních vozidel v  kterémkoliv úřadě v sídle kraje (§ 79a odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.).
 • Formuláře v přílohách č. 2 až 8 vyhlášky č. 355/2006 Sb. byly aktualizovány dle výše citovaných novel a používání současných formulářů je možné nejdéle do 31.12.2028 (čl. II
  vyhlášky č. 355/2006 Sb.).

Nemáte čas vozit automobil na STK?

Za poplatek vyzvedneme vozidlo a po STK opět přivezeme na smluvené místo.